Вопросы и ответы

В данном разделе приведены ответа на часто задаваемые вопросы посетителей Вашего будущего сайта. Использование данного раздела позволит сократить нагрузку на операторов и повысить удовлетворенность ваших клиентов. 

Общие вопросы по системе мониторинга

Після встановлення системи моніторингу на транспорт Ви зможете в режимі реального часу контролювати розташування транспорту, його швидкість пересування, тривалість стоянок та зупинок, вести облік витрат палива та багато іншого.

При підключенні датчика рівня палива можна також контролювати рівень палива в баку, час, місце та кількість заправленого палива, а також час, місце та кількість злитого палива.

Всі вищезгадані можливості дають значне зниження витрат на утримання транспортних засобів, за рахунок зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали, на амортизацію транспортних засобів, за рахунок припинення несанкціонованих рейсів і т.д.

Похибка обліку пробігу транспортних засобів залежить від переважання рейсів міських чи міжміських переміщень. У разі переважно міжміських рейсів, похибка зазвичай не перевищує 1-2 відсотків, а за міських - до 3 відсотків.

Похибка встановленого цифрового датчика рівня палива знаходиться в діапазоні від 0,5 до 1 відсотка загального обсягу паливного резервуара.

За 10 років виробництва та встановлення обладнання системи моніторингу наші монтажники мали справу абсолютно з усіма видами транспортних засобів від легкових та вантажних вітчизняних та зарубіжних транспортних засобів до будівельної, залізничної, сільськогосподарської та авіаційної техніки.

Відповідь на це питання вкрай суб'єктивна і правильніше розповісти про плюси та мінуси обох способів контролю палива.

Насамперед датчики рівня палива і витратоміри вирішують різні типи завдань: датчик рівня палива призначений для контролю палива, що знаходиться безпосередньо в баку транспортного засобу, контролюючи тим самим заправки, сливи і залишки палива.

Витратомір дає дані лише щодо витрати палива. Іншими словами, ви знатимете, скільки палива надійшло з бака в ТНВД. Також за допомогою витратомірів можна контролювати паливо, що надходить у бак по поворотній магістралі паливної системи.

Вопросы по внедрению системы

Встановлення GPS-трекера зазвичай займає від 30 хвилин до 1 години, залежно від виду транспортного засобу та доступу до бортової мережі.
При установці в комплекті з трекером датчика рівня палива тимчасові витрати будуть від 2 до 3 годин. Подібні витрати часу пов'язані з високою якістю виконання даного типу робіт, зокрема, проводимо ретельне та детальне тарування бака мірно готованим посудом послідовно подаючи в порожній паливний бак порції по 5 або 10 літрів, залежно від загального обсягу.
Встановлення датчиків температури, відкриття дверей фургона та сейфа, тривожної кнопки тощо зазвичай займає від 1 до 2 годин, залежно від кількості датчиків і довжини кабельної частини, що з'єднує їх з GPS-трекером.

ЛЮБОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НУЖДАЕТСЯ В СВОЕОБРАЗНОЙ КАЛИБРОВКЕ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ИЛИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

АНАЛОГИЧНО И С ДАТЧИКАМИ УРОВНЯ ТОПЛИВА. ТОЛЬКО ПОМИМО КАЛИБРОВКИ, ДАТЧИКИ НУЖДАЮТСЯ ЕЩЁ И В ТАРИРОВАНИИ. ТАРИРОВАНИЕ – ЭТО СВОЕОБРАЗНАЯ ГРАДУИРОВКА СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА С ФАКТИЧЕСКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТОПЛИВА ПРИ ЗАЛИВЕ (СЛИВЕ).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ, ПРИ ЗАЛИВЕ В БАК, НАПРИМЕР, 10И ЛИТРОВ ТОПЛИВА, ДАТЧИК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ВЫДАЕТ ОПРЕДЕЛЁННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Х). ПРИ ПРОЦЕССЕ ТАРИРОВАНИЯ  «Х» ФОРМАТИРУЕТСЯ В КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ (10Л) И В ПРОГРАММЕ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ДАННЫЕ ИМЕННО В ЛИТРАХ, А НЕ В ДРУГИХ ЗНАЧЕНИЯХ.

ДЛЯ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО БАКА СОЗДАЕТСЯ СОБСТВЕННАЯ ТАРИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА, КОТОРАЯ ЗАТЕМ ЗАГРУЖАЕТСЯ В ПРОГРАММУ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВИДЕЛ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В ЛИТРАХ.

<p>
     Якщо відбувається злив палива з бака, це відобразиться у звітах. Вам лише слід побудувати звіт за потрібний період часу та, за наявності зливу, у звіті буде відображено вкладку "Сливи", в якій буде показано час, місце та кількість злитого палива.<br>
</p>
<br>

Задать вопрос
Не нашли ответа на свой вопрос?
Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию.
Разработка современных 
программно аппаратных средств